Phone Συντηρητές - Τεχνίτες
print it!
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ σε στόρια-ρολά διαμερισμάτων αναλαμβάνονται,αλλαγή ιμάντα που κόπηκε κ.α.για περιοχές εντός θεσσαλονίκης.επικοινωνία στο 6980792140 η 2310 735734