Phone Μηχανικοί - Χημικοί
print it!
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ασφαλειας, προσφέρει υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας, σε επιχειρήσεις α, β, γ κατηγορίας, στην αχαία, με αμοιβή από 10 € / ώρα, ετήσια αμοιβή από 250 €.